AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

ภาพจาก gizchina

Wi-Fi 7 มาตรฐานใหม่เชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูง เหมือนหรือต่างจาก Wi-Fi อื่นอย่างไร

MediaTek เปิดตัวชิปเซ็ตรุ่นเรือธงสำหรับโทรศัพท์มือถือ 5G รุ่นใหม่ Dimensity 9200 ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ชิปรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G เท่านั้น แต่ยังรองรับการเชื่อมต่อไร้สายแห่งอนาคตอย่าง Wi-Fi 7 อีกด้วย

ดังนั้นนี่คือชิปเซ็ตที่พร้อมสำหรับการใช้งาน Wi-Fi 7 ผู้ใช้งานทั่วไปอาจยังไม่ทราบว่าเทคโนโลยีใหม่นี้มีจุดเด่นอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างระหว่าง Wi-Fi 7 กับมาตรฐานก่อนหน้า ก่อนอื่นเพื่อให้เข้าใจตรงกันเราอาจจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์บางคำ

โปรโตคอล Wi-Fi คืออะไร ?
ประการแรกคือ เรามีโปรโตคอล Wi-Fi ที่แตกต่างกัน สำหรับในส่วนนี้ Wi-Fi 7 มีการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอล Wi-Fi ครั้งใหญ่ ที่ผ่านมาเราคงคุ้นเคยกับโปรโตคอลเหล่านี้ 802.11n, 802.11ac (wave1, wave2) และ 802.11ax

ที่ผ่านมาเราคงเคยเห็นคำเหล่านี้ผ่านตามาแล้วหลายครั้งแม้ว่าเราอาจไม่รู้ว่ามันคืออะไร ในปี 2018 WiFi Alliance กำหนดให้มาตรฐาน 802.11ax เป็นเทคโนโลยี Wi-Fi รุ่นที่หก นอกจากนี้ยังทำให้การตั้งชื่อโปรโตคอล Wi-Fi ง่ายขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามนี้

• 11n กลายเป็น Wi-Fi 4

• 11ac กลายเป็น Wi-Fi 5

• 11ax กลายเป็น Wi-Fi 6

ดังนั้น เมื่อดูที่ชื่อโปรโตคอล Wi-Fi ผู้ใช้จะรู้ว่าชื่อใดใหม่กว่าและดีกว่าในทางทฤษฎี เราจะแนะนำข้อมูลจำเพาะที่สำคัญของโปรโตคอล Wi-Fi ที่ได้กล่าวถึง

What is Wi-Fi 7 and what is the benefit and different

Wi-Fi 4
Wi-Fi 4 เปิดตัวในปี 2009 โดยโปรโตคอล 802.11n (Wi-Fi 4) เป็นโปรโตคอล Wi-Fi เวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมากเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า (802.11g ซึ่งเปิดตัวในปี 2003) นอกจากนั้น Wi-Fi 4 ยังเป็นเทคโนโลยี Wi-Fi ตัวแรกที่ทำงานพร้อมกันในแถบความถี่ 2.4GHz และ 5GHz โดยมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงถึง 600Mbit/s

สัญญาณในแถบความถี่ 5GHz นั้นมีข้อดีหลายประการเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงในแง่ของการถูกรบกวนและอัตราการส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ทว่าในแถบความถี่ 2.4GHz ยังคง “ทะลุผ่านกำแพง” ได้ดีกว่า

ในทางตรงกันข้าม อุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อด้วยแถบความถี่ 2.4GHz นั้นมีราคาถูกกว่า ดังนั้นเมื่อคุณต้องการเราเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูง คุณก็รู้แล้วว่าควรเลือกอะไร

ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของ Wi-Fi 4 นั้นไปถึง 600Mbit/s (600 Mbps) ความเร็วในการดาวน์โหลดของสัญญาณบรอดแบนด์คือ 600 เมกะไบต์ ซึ่งนี่คือความเร็วทางทฤษฎี ในความเป็นจริงไม่มีอุปกรณ์ Wi-Fi 4 ใดที่สามารถเข้าถึงความเร็วในระดับดังกล่าวได้

Wi-Fi 5
โปรโตคอล 802.11ac (Wi-Fi 5) เปิดตัวในปี 2013 มาพร้อมแบนด์วิดธ์ความถี่วิทยุที่กว้างขึ้น (สูงสุด 160MHz) และเทคโนโลยีการมอดูเลตคำสั่งในปริมาณที่สูงขึ้น (256-QAM) ในขณะเดียวกัน ความเร็วในการรับส่งข้อมูลนั้นขยับไปสูงถึง 1.73Gbps
ต่อมามาตรฐาน 802.11ac wave2 ได้รับการเผยแพร่ในปี 2015 โปรโตรคอลใหม่นี้ทำให้ฟังก์ชัน beamforming และ MU-MIMO เป็นที่ถูกนำมาใช้งานมากขึ้น อย่างไรก็ดี 802.11ac นั้นรองรับเฉพาะช่องทางการเชื่อมต่อในย่านความถี่ 5GHz เท่านั้น

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ โปรโตคอล Wi-Fi เวอร์ชันนี้ปรับปรุงอัตราการรับส่งข้อมูล Wi-Fi และให้ความเร็วในการดาวน์โหลดที่สูงขึ้นสำหรับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดีโปรดทราบว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะดาวน์ลิงก์หรือการเชื่อมต่อเพื่อการดาวน์โหลดเท่านั้น ไม่ได้เพิ่มให้กับฝั่งอัปลิงก์หรือการเชื่อมต่อเพื่อการอัปโหลด

Wi-Fi 6
เมื่อเทียบกับ Wi-Fi 5 แล้ว Wi-Fi 6 (802.11ax) มีแบนด์วิดธ์เครือข่ายเพิ่มขึ้น 4 เท่า และจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันเพิ่มขึ้น 4 เท่า นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ทั้งบนแถบความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ได้อย่างอิสระ

ในแง่ของความเร็วเครือข่ายนั้นอาจยังไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ตามบ้านโดยเฉลี่ยมากนัก เพราะว่าในเวลานี้ขีดจำกัดสูงสุดของโฮมบรอดแบนด์ในเมืองส่วนใหญ่คือ 1,000 เมกะไบต์ (กิกะบิตบรอดแบนด์) ซึ่งการใช้งาน Wi-Fi 5 ยังเพียงพอที่จะควบคุมจัดการกับความเร็วของกิกะบิตบรอดแบนด์

สำหรับจำนวนผู้ใช้พร้อมกันนั้นมีผลกับผู้ใช้ตามบ้านบ้างแต่อาจไม่มากนัก หมายความว่าประสิทธิภาพโดยรวมอาจแย่ลงได้เพียงเพราะจำนวนตัวควบคุมในบ้านอัจฉริยะ หรือจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะที่อาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน

หากว่าเป็นก่อนหน้านี้มีสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์พีซีเพียงไม่กี่เครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน ตอนนี้มีตัวควบคุมไฟในบ้านมากกว่าสิบหรือยี่สิบอุปกรณ์ แต่บ้านอัจฉริยะก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi 6 เสมอไป

ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะจำนวนมากเชื่อมต่อกับสิ่งที่เรียกว่า “ตัวควบคุมหลัก” ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน หากเป็นเช่นนั้น เราเตอร์ไร้สายจะ “เห็น” อุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย

แต่สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานในระดับองค์กร พวกเขาต้องการอัตราการรับส่งข้อมูลสูงและมีผู้ใช้งานพร้อมกันหลายคน องค์กรจำนวนมากมีความต้องการที่แท้จริงสำหรับเครือข่าย 10 Gigabit หรือแม้แต่เครือข่ายมาตรฐานที่สูงกว่านั้น และจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ขององค์กรนั้นสูงกว่าผู้ใช้ตามบ้านมาก ซึ่งแน่นอนว่า Wi-Fi 5 ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่าในระดับนั้นได้

นอกจากโปรโตคอล Wi-Fi 6 แล้ว ยังมีโปรโตคอล Wi-Fi 6E เพิ่มมาอีกด้วย โดย Wi-Fi 6E นั้นได้เพิ่มย่านความถี่ 6GHz ซึ่ง Wi-Fi 6 ในย่านความถี่ใหม่นั้นมีสัญญาณรบกวนน้อยลงและรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

What is Wi-Fi 7 and what is the benefit and different

Wi-Fi 7
โปรโตคอล 802.11be (Wi-Fi 7) นั้นยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ทว่าอุปกรณ์ “เวอร์ชันรุ่นแรก ๆ ที่รองรับ “Wi-Fi 7” นั้นบางรุ่นเริ่มถูกนำเสนอในตลาดแล้ว

เป้าหมายของโปรโตคอล Wi-Fi 7 คือการเพิ่มอัตราทรูพุตของเครือข่ายไร้สาย WLAN เป็น 30Gbps (หรืออาจไปถึง 40Gbps) และยังมีการเข้าถึงข้อมูลด้วยเวลาหน่วงแฝงที่ต่ำ (เข้าถึงได้เร็ว)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ โปรโตคอลทั้งหมดได้ทำการเปลี่ยนแปลงในเลเยอร์ PHY และเลเยอร์ MAC เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง

โปรโตคอลนี้สามารถรองรับผู้ใช้พร้อมกันได้มากกว่า 500 คนต่อแชนเนล และให้ความเร็วในการดาวน์โหลดที่เร็วกว่า Wi-Fi 6 ถึงสองเท่า ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ 4K Blu-ray ขนาด 25GB ได้ภายในไม่กี่วินาที

ดูเหมือนว่าผู้ใช้รายแรกของเทคโนโลยีนี้น่าจะเป็นผู้ใช้งานในระดับองค์กร สำหรับผู้ใช้ตามบ้านอาจได้ประโยชน์โดยตรงจากอัตราการส่งข้อมูลในระดับนี้เมื่อเล่นเกม VR หรือใช้แอปฯ metaverse บางตัว


ที่มา: gizchina

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ