AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

วีโร่ รับรางวัลเอเจนซี่ด้านประชาสัมพันธ์แห่งปี ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ, 11 ตุลาคม 2564 – วีโร่ สร้างชื่อด้วยการคว้ารางวัลเอเจนซี่ด้านประชาสัมพันธ์แห่งปี จากงานประกาศรางวัล PRovoke Sabre ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการบริหารงานเอเจนซี่ที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ โดย PRovoke พิจารณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้แก่วีโร่

อ่านต่อ