fbpx

SoftBank 5G Consortium

NEWS

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศความร่วมมือ SoftBank 5G Consortium

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เข้าร่วม SoftBank 5G Consortium ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชั่นในระบบเปิดสำหรับ 5G ให้กับพันธมิตร ทั้งนี้ SoftBank 5G Consortium ได้พัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งเร่งการนำ 5G ไปใช้ในสังคมให้เร็วยิ่งขึ้น

อ่านต่อ