fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศความร่วมมือ SoftBank 5G Consortium

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เข้าร่วม SoftBank 5G Consortium ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชั่นในระบบเปิดสำหรับ 5G ให้กับพันธมิตร ทั้งนี้ SoftBank 5G Consortium ได้พัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งเร่งการนำ 5G ไปใช้ในสังคมให้เร็วยิ่งขึ้น

อ่านต่อ