fbpx

Redmi Note 13 Series ICONIC LOVE

PR NEWS

เสียวหมี่จัดกิจกรรม ‘Redmi Note 13 Series ICONIC LOVE’ กิจกรรมพิเศษต้อนรับวาเลนไทน์สำหรับลูกค้า Redmi Note 13 Series

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 13 กุมภาพันธ์ 2567 – เสียวหมี่ ประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษ ‘Redmi Note 13 Series ICONIC LOVE’ ให้แก่ลูกค้า Redmi Note 13 Series และผู้ที่สนใจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ลาน Eden ศูนย์การค้า Central World

อ่านต่อ