fbpx

MWC2022

บูธหัวเว่ย ในฮอลล์ 1 ณ งาน MWC22 ณ กรุงบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
PR NEWS

หัวเว่ยมุ่งจุดประกายอนาคต เปิดตัวโซลูชันนวัตกรรมภายใต้กลยุทธ์ ‘GUIDE’ ในงาน MWC

บาร์เซโลนา สเปน, 7 มีนาคม 2565 – ในงานประชุมระดับโลกด้านเทคโนโลยีไร้สาย โมบายล์ เวิลด์ คองเกรส (MWC) ณ เมืองบาร์เซโลนา ปีนี้ หัวเว่ยได้พบกับผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลก พันธมิตรอุตสาหกรรมและผู้นำทางความคิด เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในด้านต่าง ๆ

อ่านต่อ
PR NEWS

หัวเว่ย เปิดตัวโซลูชันดิจิทัลในงาน MWC2022 เสริมศักยภาพการพัฒนาเชิงสิ่งแวดล้อมแก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บาร์เซโลนา ประเทศสเปน, 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 – หัวเว่ย เปิดตัวพิมพ์เขียวธุรกิจนำร่องและโซลูชันนวัตกรรมภายใต้กลยุทธ์ GUIDE เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลและความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมไอซีที ภายในงาน MWC2022 ณ เมืองบาร์เซโลนา

อ่านต่อ