fbpx

Canon PowerShot PICK

NEWS

เผยโฉม Canon PowerShot PICK กล้อง AI อัจฉริยะ เหมือนมีตากล้องส่วนตัวไปด้วยทุกที่

เมื่อพูดถึงการถ่ายภาพในปัจจุบันนับว่ากลายมาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ทุกคนไปแล้ว เพราะนอกจากรูปภาพจะสามารถถ่ายทอดรายละเอียดของสิ่งรอบตัวออกมาได้ชัดเจน ยังสามารถบันทึกช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ ในชีวิตและเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าของหลาย ๆ คน ซึ่งอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพสมัยนี้ก็ได้ถูกออกแบบให้มีลูกเล่นแปลกใหม่และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนมากขึ้น

อ่านต่อ