fbpx

Angel Fund 2022

PR NEWS

Delta จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวกองทุน Angel Fund 2022 หนุนธุรกิจสตาร์ทอัปไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 23 กุมภาพันธ์ 2565 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและพันธมิตร เปิดตัวงานแฮกกาธอน (Hackathon) ภายใต้โครงการ Delta Angel Fund สำหรับสตาร์ทอัปประจำปี 2565

อ่านต่อ