fbpx

แฟลชไดรฟ์ USB

KNOWLEDGERECOMMENDED

แฟลชไดรฟ์ USB ของเราจะเก็บข้อมูลเอาไว้ได้นานแค่ไหน

อายุการเก็บรักษาข้อมูลในอุปกรณ์แฟลชไดรฟ์ USB ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ข้อมูลควรได้รับการเก็บรักษาไว้ในแฟลชไดรฟ์ USB คุณภาพสูงได้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีหรือนานกว่านั้น แต่สภาวะที่เหมาะสมที่ว่านั้นเป็นอย่างไร หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขใด

อ่านต่อ