fbpx
KNOWLEDGERECOMMENDED

แฟลชไดรฟ์ USB ของเราจะเก็บข้อมูลเอาไว้ได้นานแค่ไหน

อายุการเก็บรักษาข้อมูลในอุปกรณ์แฟลชไดรฟ์ USB ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ข้อมูลควรได้รับการเก็บรักษาไว้ในแฟลชไดรฟ์ USB คุณภาพสูงได้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีหรือนานกว่านั้น แต่สภาวะที่เหมาะสมที่ว่านั้นเป็นอย่างไร หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขใด

แฟลชไดรฟ์ USB เก็บข้อมูลโดยใช้หน่วยความจำแฟลช NAND ในรูปแบบค่าไบนารี (ค่า 0 และ 1) เอาไว้ในเซลล์หน่วยความจำ สิ่งที่น่าสนใจคือ อิเล็กตรอนที่ติดอยู่ใน “floating gate” ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของค่าไบนารีดังกล่าว

อิเล็กตรอนเหล่านี้สามารถ “หลุดรั่ว” ออกไปได้เมื่อเวลาผ่านไป เป็นผลทำให้ข้อมูลถูกลดคุณภาพลงไปได้ ทำให้อ่านการข้อมูลทำได้ยากขึ้นว่าสถานะการชาร์จ ณ ตำแหน่งนั้น ๆ แสดงค่าเป็น 1 หรือ 0

How long does data last on a USB flash drive

มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของข้อมูลในแฟลชไดร์ฟ คุณภาพของหน่วยความจำแฟลช NAND มีส่วนสำคัญ ทำให้โดยส่วนใหญ่แฟลชไดรฟ์ USB รุ่นที่ราคาถูกกว่ามักจะมีอายุการใช้งานสั้นกว่า อีกปัจจัยหนึ่งคือจำนวนรอบในการเขียนข้อมูลซึ่งใช้อธิบายว่าข้อมูลสามารถเขียนและลบได้บ่อยแค่ไหน

ในการใช้งานจริงด้วยจำนวนรอบการเขียนที่เพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็นที่ข้อมูลจะเสื่อมลงก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่สูงเกินไปและสภาวะการจัดเก็บที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ความชื้นสูงหรือฝุ่น ก็อาจทำให้อายุการใช้งานข้อมูลในสื่อจัดเก็บข้อมูลสั้นลงได้

แฟลชไดรฟ์ USB ที่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้อิเล็กตรอน “รั่ว” ได้เร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลเสียหายและนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ได้

How long does data last on a USB flash drive

โดยสรุปแล้วพอจะแนะนำได้ว่าแฟลชไดรฟ์ USB อาจไม่ใช่สื่อจัดเก็บข้อมูลในอุดมคติสำหรับการจัดเก็บข้อมูลสำคัญในระยะยาว ในทางปฏิบัติเราควรสำรองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ร่วมด้วย และหากต้องการสำรองข้อมูลเป็นระยะเวลานานเราควรใช้เทปบันทึกข้อมูลหรือสื่อแบบออปติคัลในการจัดเก็บแบบถาวร

ข้อควรจำคือ: การจัดเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียวและบนสื่อเพียงแห่งเดียวไม่ใช่ความคิดที่ดี อุปกรณ์ประเภทแฟลชไดรฟ์เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ที่คล่องตัว หรือสำหรับการสร้างสื่อที่สามารถบูตได้


ที่มา: pcworld

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ