fbpx
PR NEWS

ซีเกทตั้งเป้าด้านพลังงานหมุนเวียนและมุ่งมั่นสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 23 เมษายน 2567 – ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ (NASDAQ: STX) ผู้นำด้านนวัตกรรมด้านโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลความจุสูง นำเสนอรายงานประจำปีด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในหัวข้อเรื่อง “ดาต้าสเฟียร์ที่ยั่งยืน: รายงานผลการดำเนินงาน ESG ปีงบประมาณ 2566”  

โดยในรายงานประจำปีครั้งที่ 18 ฉบับนี้ ซีเกทได้เน้นย้ำถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อมุ่งสู่การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลที่ยั่งยืน ครอบคลุม และมีจริยธรรม รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายพลังงานทดแทนและความเป็นกลางทางคาร์บอนของซีเกท

ซีเกทมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโรงงานผลิตและการวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยในปีงบประมาณ 2566 การใช้พลังงานของบริษัทมากกว่า 50% มาจากพลังงานหมุนเวียน

โดยเฉพาะโรงงานของซีเกทในประเทศจีน ไทย และไอร์แลนด์เหนือสามารถดำเนินงานโดยใช้พลังงานหมุนเวียน 100% พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2583

“ซีเกทยังรักษาสถานภาพผู้นำด้านนวัตกรรมในการจัดเก็บข้อมูลอย่างยั่งยืน เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่าง ๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่” กล่าวโดยนายเดฟ มอสลีย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกล่าวเสริมว่า

“ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรด้านอุตสาหกรรม ลูกค้า หุ้นส่วน และรัฐบาล เราจึงสามารถสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้อย่างเป็นรูปธรรม”

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2566 ซีเกทสามารถขยายอายุการใช้งานฮาร์ดไดรฟ์และโซลิดสเตทไดรฟ์ (SSD)ประมาณ 1.19 ล้านตัวผ่านโครงการหมุนเวียนในทั่วโลก ด้วยการนำไดรฟ์เหล่านี้มาปรับปรุงใหม่และปรับใช้ บริษัทฯ จึงสามารถลดการฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 553 เมตริกตันในปีนี้

ไฮไลท์ที่น่าสนใจอื่น ๆ จากรายงาน ESG ของซีเกท:

ด้านสิ่งแวดล้อม

• สามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 33,600 เมกะวัตต์ชั่วโมง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในโรงงานของซีเกท

• การปล่อยก๊าซตามข้อกำหนดตลาดขอบเขตที่ 2 ลดลงเหลือประมาณ 288,000 เมตริกตัน ซึ่งเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการลดลงจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 749,000 เมตริกตันในปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมดนี้เกิดจากการเลิกใช้โครงการเครดิตพลังงานหมุนเวียนให้กับบริษัท

• น้ำประมาณ 3,700 เมกะลิตรถูกรีไซเคิลผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการนำน้ำเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

• สร้างมาตรฐานด้านความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก โดยซีเกทได้รับการยกย่องอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้นำด้านความเท่าเทียมกันของ LGBTQ เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิง และนายจ้างที่เปิดรับเหล่าทหารผ่านศึก

ขณะเดียวกันก็ขยายกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERG) เป็น 29 กลุ่มด้วยสมาชิกกว่า 3,700 คน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทหารผ่านศึก กลุ่ม LGBTQ+ กลุ่มผิวสี กลุ่มเครือข่ายผู้นำสตรี และกลุ่มวัยหนุ่มสาว

• บรรลุอัตราการเกิดอุบัติเหตุโดยรวมที่บันทึกได้ในปีงบประมาณ 2566 อยู่ที่ 14% ของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซีเกทในการสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

• ซีเกทส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมและเรียนรู้เพิ่มเติมมากกว่า 5 ล้านชั่วโมง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาทักษะพนักงาน โดยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

• ซีเกทสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมากกว่า 150 ครั้งในทั่วโลก อันประกอบด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน การส่งเสริมนวัตกรรมทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา และเปิดโอกาสให้พนักงานของซีเกทเป็นอาสาสมัครในชุมชน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ESG ของซีเกท ได้ที่เว็บไซต์ หน้า ESG

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ