fbpx
PR NEWS

airasia Super App จับมือม.ธุรกิจธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนศ.โชว์ไอเดียประกวดแผนโซเชียลมีเดีย ปั้นคอนเทนครีเอเตอร์รุ่นใหม่

airasia Super App ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสนับสนุนศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านวิชาการ และทักษะด้านวิชาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยกระดับสู่การเป็นคอนเทนตครีเอเตอร์มืออาชีพ

โดยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ นางสาวชนันญา ไชยการ  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขนส่ง airasia Super App และ ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานเครือข่ายสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว

ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า “การลงนามบันทึกความร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่เติบโตเร็วอย่าง airasia Super App ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการในมิติต่างๆ อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการสื่อสารการตลาด คิดจริง ปฏิบัติงานจริง การวิจัย บริการเชิงวิชาการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการได้รับความร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่เชียวชาญด้านการท่องเที่ยวชั้นนำอย่าง airasia Super App ที่ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเปิดประสบการณ์พร้อมมอบโอกาสให้นักศึกษาของเราได้เรียนรู้แนวทางและมุมมองการทำโซเชียลมีเดียคอนเทนต์เชิงกลยุทธ์ผ่านกิจกรรมการประกวด ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดสู่วิชาชีพในอนาคตได้อย่างเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น”

นางสาวชนันญา ไชยการ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขนส่ง airasia Super App กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่บริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาผ่านประสบการณ์จริงสู่ความเป็นหนึ่งในการทำคอนเทนต์ ภายใต้คำแนะนำจากมืออาชีพด้านการตลาดจากแบรนด์airasia Super App

ทางบริษัทเล็งเห็นถึงการให้โอกาสและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหนุนขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง เราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้น อาทิ การให้ความรู้ แนวคิด ทักษะ ตลอดจนสร้างประสบการณ์การทำงานจริงผ่านโครงการนี้ เพื่อวางรากฐานให้นักศึกษาเข้าใจพร้อมมีองค์ความรู้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพของตนเองจนสามารถประสบความสำเร็จในตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต  

ติดตามข่าวสารล่าสุด airasia Super App สามารถกดติดตามเราได้ที่ @airasiasuperapp สำหรับ Instagram/Facebook หรือ @airasia บน WeChat/Weibo

ดาวน์โหลด airasia Super App ได้แล้ววันนี้ที่ Apple App Store, Google Play Store, หรือ Huawei AppGallery เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นและดีกว่า

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ