fbpx
PR NEWS

Xiaomi สนับสนุนด้านการศึกษาและเทคโนโลยีแก่เยาวชนไทย มอบกระดานแท็บเล็ตวาดภาพหน้าจอแอลซีดีและอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 300 ชุด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2 กันยายน 2565 – เสียวหมี่ ในฐานะผู้นำทางเทคโนโลยีระดับโลก ได้ร่วมมือกับมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมก้าวแรกของเยาวชนไทยในยุคดิจิทัลในการเรียนรู้และเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ โดยลงพื้นที่และมอบกระดานแท็บเล็ตวาดภาพหน้าจอแอลซีดีพร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษา จำนวน 300 ชุด ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนในภาคีเครือข่ายฯ โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 8 โรงเรียนทั่วประเทศที่มีความต้องการนำอุปกรณ์ไปใช้เพื่อการศึกษา

มร. คามัล เหลียง ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียวหมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “เสียวหมี่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านของชีวิตซึ่งรวมถึงด้านการศึกษา ดังนั้นเราจึงเข้ามาช่วยสนับสนุนก้าวแรกของเยาวชนไทยในยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเยาวชนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี

Xiaomi support children education with tablet drawing board

ทุกวันนี้มีอุปกรณ์มากมายที่เป็นประโยชน์ในการช่วยผลักดันความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่รู้จบและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ค้นหาและทดลองสิ่งต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เสียวหมี่ได้มีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ”

“เสียวหมี่ ประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาลงพื้นที่และส่งมอบกระดานแท็บเล็ตหน้าจอแอลซีดีพร้อมอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 300 ชุด ให้แก่โรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 8 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น” มร. โจนาธาน คัง ผู้จัดการ เสียวหมี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติม

Xiaomi support children education with tablet drawing board

ทางด้าน คุณลาวัลย์ เวชอภิกุล รองผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณทางเสียวหมี่ ประเทศไทย เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลนี้ อุปกรณ์จากทางเสียวหมี่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เยาวชนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นประโยชน์ให้แก่ครูผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอีกด้วย”

เสียวหมี่ยึดมั่นในพันธกิจการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในราคาที่เป็นจริง เพื่อชีวิตที่ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้นของผู้บริโภคทุกคน

กองบรรณาธิการ AV Tech Guide

สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมในกลุ่มสินค้าเครื่องเสียงไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ไอทีมัลติมีเดีย ตลอดจนสินค้านวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ