AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

iFi Zen Phono โฟโนปรีแอมป์ราคาประหยัดรุ่นล่าสุดจาก Zen Series

สำหรับผู้ที่เป็นแฟนเครื่องเสียงยี่ห้อ iFi คงพอยังจำกันได้ว่าเครื่องเสียง iFi Zen Series นั้นได้ทยอยออกวางตลาดอย่างต่อเนื่องมาจากแล้ว 3 รุ่นด้วยกัน ไล่เรียงมาตั้งแต่ Zen Blue, Zen DAC และ Zen Can ล่าสุดเครื่องเสียง Zen Series ของ iFi ได้เพิ่มสมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งรุ่นเป็นรุ่นที่สี่ ได้แก่ Zen Phono

อ่านต่อ