AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

เปิดตัว Xiaomi 12, Xiaomi 12X และ Xiaomi 12 Pro รุ่นท็อปได้ 3 กล้อง 50MP ชาร์จ 120W

ขณะที่สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงส่วนใหญ่แข่งกันออกแบบให้มีหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นทีละนิด แต่สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของ Xiaomi ดูเหมือนว่าพวกเขาได้ให้ความสำคัญกับความกะทัดรัดมากขึ้น

อ่านต่อ