AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

เปิดตัว Wiko 5G สมาร์ทโฟนรุ่นรีแบรนด์ HUAWEI nova 9 SE ที่รองรับ 5G และรัน HarmonyOS เจาะตลาดประเทศจีน

เนื่องจากการกีดกันทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา HUAWEI ไม่สามารถใช้ชิปเซ็ตของตัวเองหรือชิปเซ็ต 5G จาก Qualcomm ได้

อ่านต่อ