fbpx

WiFi-HiFi by ZonicVision

PR NEWS

WiFi-HiFi by ZonicVision เปิดสาขาใหม่ (สาขา 3) ณ ‘Comma And’ มัลติแบรนด์คอนเซ็ปสโตร์แห่งใหม่ของคนมีสไตล์ที่เซ็นทรัลเวิลด์

WiFi-HiFi by ZonicVision เปิดสาขาใหม่ ณ ‘Comma And’ มัลติแบรนด์คอนเซ็ปสโตร์แห่งใหม่ของคนมีสไตล์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ในโอกาสนี้ถือได้ว่าเป็นการฉลองเปิดสาขาใหม่เป็นแห่งที่ 3 เพื่อให้ผู้บริโภคหรือนักช้อปที่อยู่ในเมืองสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลกับการเดินทางหรือเรื่องการหาที่จอดรถ

อ่านต่อ