AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Whoscall เผยรายงานประจำปี 2564 ยอดโทรศัพท์หลอกลวงในประเทศไทย พุ่งสูงขึ้น 270% ข้อความหลอกลวงเพิ่มสูงขึ้น 57%

Whoscall แอปพลิเคชั่นป้องกันการฉ้อโกง ที่ถูกพัฒนาโดย Gogolook ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า ในปี 2564 มีการใช้โทรศัพท์เพื่อหลอกลวงในประเทศไทยมากกว่า 6.4 ล้านครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 270% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ในปีเดียวกัน ข้อความ SMS หลอกลวงยังเพิ่มขึ้นถึง 57% โดยวิธีที่พบบ่อยนักต้มตุ๋นจะส่งลิ้งค์ฟิชชิ่งหลอกเชิญชวนให้ดาวน์โหลดแอปที่เป็นอันตรายและหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไป

อ่านต่อ

Gogolook นำโดยแอป Whoscall ผนึกศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้านอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 4 ตุลาคม 2564: Gogolook ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นป้องกันการฉ้อโกงชั้นนำระดับโลก ที่รู้จักกันดีในนาม Whoscall แอปพลิเคชั่นระบุตัวตนสายเรียกเข้าที่ไม่รู้จักและป้องกันสแปม ร่วมมือกับศูนย์ PCT หรือ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) เพื่อให้ความรู้ถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยและการหลอกลวงออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถรู้เท่าทันการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นและใช้เครื่องมือต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้อง

อ่านต่อ