AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Volvo ประกาศเตรียมผลิตเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในปี 2030

Volvo แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังสัญชาติสวีเดนซึ่งปัจจุบันอยู่ในการดูแลของเจ้าของชาวจีน ประกาศแผนการปรับเปลี่ยนโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศสวีเดนให้ผลิตเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ และหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายภายในปีค.ศ. 2030

อ่านต่อ