Volvo ประกาศเตรียมผลิตเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในปี 2030

Volvo แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังสัญชาติสวีเดนซึ่งปัจจุบันอยู่ในการดูแลของเจ้าของชาวจีน ประกาศแผนการปรับเปลี่ยนโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศสวีเดนให้ผลิตเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ และหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายภายในปีค.ศ. 2030

อ่านต่อ