fbpx

USB 3.0

ภาพประกอบจาก Weibo
NEWS

ลือ iPhone 14 Pro จะมาพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อที่เร็วกว่าเดิม 10 เท่า แต่ยังไม่ใช้ขั้วต่อ USB-C

ในปัจจุบัน Apple ได้เลือกใช้ขั้วต่อ USB-C ในผลิตภัณฑ์กลุ่มคอมพิวเตอร์ Mac และแท็บเล็ต iPad รุ่นใหม่ ๆ เกือบทุกรุ่น (ยกเว้น iPad รุ่นเริ่มต้น) อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง iPhone ทางบริษัทยังยืนยันว่าจะใช้งานพอร์ต Lightning ที่ได้ใช้งานมาแล้วอย่างยาวนาน

อ่านต่อ