fbpx

Uniqlo

NEWS

Uniqlo เพิ่มประสบการณ์ลูกค้า ปรับโฉมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2564 – กรุงเทพฯ – Uniqlo (ยูนิโคล่) แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น ปรับโฉมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ที่ใช้งานเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และครบทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การชอปปิงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค พร้อมเพิ่มบริการใหม่อย่าง Pay in store

อ่านต่อ