AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

นายสิทธัต ชาตทจี (Siddharth Chatterjee) ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศจีน กล่าวสุนทรพจน์ภายในงาน Mobile World Congress 2021

นับถอยหลัง 9 ปี สู่เส้นชัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ ขององค์การสหประชาชาติ ร่วมกับหัวเว่ย ชูการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

8 มีนาคม 2564 – เมื่อปี 2015 องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน โดยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทั้ง 17 ข้อภายในปี 2030 จากหลายโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในด้านนี้โดยเฉพาะ รวมถึงความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อเป้าหมายดังกล่าว

อ่านต่อ