fbpx

UN

นายสิทธัต ชาตทจี (Siddharth Chatterjee) ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศจีน กล่าวสุนทรพจน์ภายในงาน Mobile World Congress 2021
NEWS

นับถอยหลัง 9 ปี สู่เส้นชัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ ขององค์การสหประชาชาติ ร่วมกับหัวเว่ย ชูการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

8 มีนาคม 2564 – เมื่อปี 2015 องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน โดยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทั้ง 17 ข้อภายในปี 2030 จากหลายโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในด้านนี้โดยเฉพาะ รวมถึงความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อเป้าหมายดังกล่าว

อ่านต่อ