fbpx

ul mu-mimo

KNOWLEDGERECOMMENDED

รู้จัก Wi-Fi 7 มาตรฐานการเชื่อมต่อใหม่แห่งอนาคต ด้วยเทคโนโลยีไร้สายที่อาจเร็วกว่าการต่อสาย !

ในเวลานี้อาจจะดูแปลกและเร็วไปสักหน่อยหากจะมาพูดถึงมาตรฐานใหม่อย่าง Wi-Fi 7 เพราะมาตรฐาน Wi-Fi 6 นั้นก็ยังเป็นของใหม่ซิง ๆ เพิ่งเริ่มมีใช้กันไม่นาน (ช่วงปลายปีที่แล้ว) และยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร อุปกรณ์ที่รองรับก็ยังมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้น Wi-Fi 7 จึงอาจใช้เวลาอีกหลายปีในการพัฒนาและแนะนำออกสู่ตลาด

อ่านต่อ