AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

เอปสันจับมือเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก จัดแคมเปญลดการใช้ความร้อน ร่วมบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

25 พฤษภาคม 2564 – เอปสันจับมือเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก จัดแคมเปญ “Turn Down the Heat” รณรงค์ลดการใช้ความร้อนในบ้านและที่ทำงาน เพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมกระตุ้นการป้องกันชั้นดินเยือกแข็งคงตัวในขั้วโลกเหนือที่กำลังละลาย เพื่อลดความรุนแรงของภาวะโลกร้อนในอนาคต

อ่านต่อ