AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

กลุ่มทรู ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ “True VROOM” ห้องประชุมและห้องเรียนเสมือนจริง สัญชาติไทย ฟังก์ชันขั้นเทพ

กลุ่มทรู นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล สร้างสรรค์ True VROOM ห้องประชุมและห้องเรียนเสมือนจริง หนึ่งในแพลตฟอร์มคุณภาพภายใต้ True Virtual World หรือ True VWORLD ที่นวัตกรทรู ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้คนไทยที่ทำงานและเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล

อ่านต่อ