fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Totem Acoustic แนะนำลำโพงรุ่นใหม่ Bison Series

Totem Acoustic ผู้ผลิตลำโพงจากแคนาดาได้เปิดตัวไลน์อัปลำโพงรุ่นใหม่ในชื่อรุ่น Bison Series ซึ่งประกอบไปด้วยลำโพงสามรุ่นรุ่น แบ่งเป็นลำโพงประเภทมินิมอนิเตอร์หนึ่งรุ่น และลำโพงแบบตั้งพื้นอีกสองรุ่น

อ่านต่อ