fbpx

Totem

NEWS

Totem Acoustic แนะนำลำโพงรุ่นใหม่ Bison Series

Totem Acoustic ผู้ผลิตลำโพงจากแคนาดาได้เปิดตัวไลน์อัปลำโพงรุ่นใหม่ในชื่อรุ่น Bison Series ซึ่งประกอบไปด้วยลำโพงสามรุ่นรุ่น แบ่งเป็นลำโพงประเภทมินิมอนิเตอร์หนึ่งรุ่น และลำโพงแบบตั้งพื้นอีกสองรุ่น

อ่านต่อ