fbpx

toslink

KNOWLEDGE

ช่องต่อสัญญาณเสียงแบบ Optical คืออะไร และควรใช้งานเมื่อไร?

เคยสงสัยไหมว่าช่องต่อรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูในส่วนของขั้วต่อสัญญาณเสียงที่เขียนว่า “optical” คืออะไร? คุณจะพบช่องนี้ได้จากทางด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์, ทีวี HD, เครื่องรีซีฟเวอร์ และอื่น ๆ แต่แทบไม่มีใครใช้ช่องต่อดังกล่าว

อ่านต่อ