fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

เซ็นทรัล รีเทล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งท็อปส์ มาร์เก็ต ผนึก มูฟมี เปิดให้บริการสามล้อไฟฟ้าแห่งแรกที่ ‘ท็อปส์ มาร์เก็ต เกษตร’

กรุงเทพฯ 1 เมษายน 2565 – เซ็นทรัล รีเทล สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในบริการขนส่งเพื่อช่วยลดมลพิษ ส่งท็อปส์ มาร์เก็ต จับมือ มูฟมี (MuvMi) สตาร์ทอัปให้บริการสามล้อพลังงานสะอาดผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถแบบ On – Demand ไปเส้นทางเดียวกันขึ้นรถคันเดียวกัน

อ่านต่อ