fbpx

Tops

PR NEWS

เซ็นทรัล รีเทล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งท็อปส์ มาร์เก็ต ผนึก มูฟมี เปิดให้บริการสามล้อไฟฟ้าแห่งแรกที่ ‘ท็อปส์ มาร์เก็ต เกษตร’

กรุงเทพฯ 1 เมษายน 2565 – เซ็นทรัล รีเทล สนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในบริการขนส่งเพื่อช่วยลดมลพิษ ส่งท็อปส์ มาร์เก็ต จับมือ มูฟมี (MuvMi) สตาร์ทอัปให้บริการสามล้อพลังงานสะอาดผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถแบบ On – Demand ไปเส้นทางเดียวกันขึ้นรถคันเดียวกัน

อ่านต่อ