fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

กล้องและเลนส์แคนนอน คว้าสุดยอด 5 รางวัล จากเวที TIPA World Awards 2020

แคนนอน ผู้นำด้านเทคโนโลยีกล้องดิจิทัลและอิมเมจจิ้งระดับโลก ประกาศความสำเร็จล่าสุดจากการที่ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ 3 รุ่น และเลนส์ 2 รุ่น สามารถคว้ารางวัล TIPA World Awards 2020 จัดโดย Technical Image Press Association (TIPA) ซึ่งเป็นสมาคมของนิตยสารด้านการถ่ายภาพทั้งแบบตีพิมพ์และออนไลน์จากทั่วโลก

อ่านต่อ

[P Series ได้ 3 ปีติดต่อกัน!] HUAWEI P30 Pro คว้า “Best Photo Smartphone” จาก TIPA

HUAWEI P30 Pro คว้ารางวัล TIPA World Award ในสาขา สมาร์ทโฟนที่ถ่ายภาพได้ดีที่สุด (Best Photo Smartphone) จากที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสมาคมช่างภาพสื่อมวลชน หรือ TIPA (Technical Image Press Association)โดย HUAWEI P Series ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

อ่านต่อ