fbpx

Thailand Talent Talk

PR NEWS

หัวเว่ยจัดงานสัมมนา Thailand Talent Talk ย้ำจุดยืนเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์

กรุงเทพมหานคร, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย (จำกัด) ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ GCNT จัดงานสัมมนา Thailand Talent Talk Episode 2 ชูความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย ดึงตัวผู้นำองค์กรและสมาคมต่าง ๆ ในระดับประเทศเพื่อร่วมกันหาแนวทางการป้องกันด้านความปลอดภัยของข้อมูลในอนาคต เร่งสร้างบุคลากรดิจิทัลรุ่นใหม่ในไทยด้วยโครงการฝึกอบรมร่วมกับพาร์ทเนอร์ ตอกย้ำจุดยืนของหัวเว่ยที่มุ่งให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยทางไซเบอร์

อ่านต่อ
PR NEWS

หัวเว่ยจับมือ GCNT จัดงาน Thailand Talent Talk ขับเคลื่อนบุคลากรด้านดิจิทัล สู่อนาคตประเทศไทยที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ, 2 กันยายน พ.ศ. 2565 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) จัดงานเปิดตัวซีรีส์เสวนา Thailand Talent Talk เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลักดันการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในประเทศไทย จับมือนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางทักษะดิจิทัล

อ่านต่อ