หัวเว่ยจับมือ IUCN ร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเอเชียแปซิฟิก ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

สิงคโปร์, 23 สิงหาคม 2564 – ณ งานประชุม TECH for a Better Planet Symposium ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอย่างหัวเว่ยและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN – International Union for Conservation of Nature) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ชี้แจงว่าทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันในการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันเพื่อส่งเสริมด้านการเปลี่ยนแปลงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (green transformation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อ่านต่อ