fbpx

tech4all

PR NEWS

หัวเว่ยผลักดันประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลสีเขียว นำทุกฝ่ายก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

กรุงเทพฯ, 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – ในปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ยุค 5.0 ซึ่งมนุษย์สามารถใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในทุกมิติของชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนและสังคม โดยที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยลงกว่าที่เคย

อ่านต่อ
NEWS

หัวเว่ยเผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2019 ผลักดันด้านความเสถียรของเครือข่าย พร้อมความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืน

[เซินเจิ้น ประเทศจีน, 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563] หัวเว่ยเผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2019 โดยระบุถึงความคืบหน้าของบริษัทในการสนับสนุนด้านความเสถียรและความปลอดภัยของเครือข่าย การลดการก่อมลพิษ การรับมือกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ (climate change) การนำเทคโนโลยี “TECH4ALL” มาปรับใช้จริง และสนับสนุนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

อ่านต่อ
NEWS

หัวเว่ยขับเคลื่อนความเสมอภาค มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

[เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563] นายเคน หู รองประธานกรรมการบริหารของหัวเว่ยเผยวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานของหัวเว่ยด้านการศึกษา ภายใต้แนวคิดการผนวกเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ TECH4ALL ในงานสัมมนาผ่านเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อการศึกษาระดับโลก (Global Education Webinar) ที่ใช้ชื่อว่า “ขับเคลื่อนความเสมอภาคและคุณภาพด้วยเทคโนโลยี (Driving Equity and Quality with Technology)” ย้ำ “การเชื่อมต่อโรงเรียนและการพัฒนาทักษะคือ 2 แนวทางหลักสำหรับหัวเว่ย เพื่อปรับปรุงความเสมอภาคและคุณภาพการศึกษา”

อ่านต่อ