fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

หัวเว่ยเผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2019 ผลักดันด้านความเสถียรของเครือข่าย พร้อมความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืน

[เซินเจิ้น ประเทศจีน, 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563] หัวเว่ยเผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2019 โดยระบุถึงความคืบหน้าของบริษัทในการสนับสนุนด้านความเสถียรและความปลอดภัยของเครือข่าย การลดการก่อมลพิษ การรับมือกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ (climate change) การนำเทคโนโลยี “TECH4ALL” มาปรับใช้จริง และสนับสนุนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

อ่านต่อ

หัวเว่ยขับเคลื่อนความเสมอภาค มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

[เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563] นายเคน หู รองประธานกรรมการบริหารของหัวเว่ยเผยวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานของหัวเว่ยด้านการศึกษา ภายใต้แนวคิดการผนวกเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ TECH4ALL ในงานสัมมนาผ่านเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อการศึกษาระดับโลก (Global Education Webinar) ที่ใช้ชื่อว่า “ขับเคลื่อนความเสมอภาคและคุณภาพด้วยเทคโนโลยี (Driving Equity and Quality with Technology)” ย้ำ “การเชื่อมต่อโรงเรียนและการพัฒนาทักษะคือ 2 แนวทางหลักสำหรับหัวเว่ย เพื่อปรับปรุงความเสมอภาคและคุณภาพการศึกษา”

อ่านต่อ