fbpx

Tech For Good

NEWS

สถาบัน Tech For Good เผยไทยพร้อมรับเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ดึงรัฐและเอกชนแนะแนวทาง สร้างความมั่นคงให้อนาคตดิจิทัลไทย

สถาบัน Tech For Good (หรือ TFGI) องค์กรอิสระไม่แสวงหากำไรเพื่อวิจัยนโยบายสาธารณะซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดงานประชุมเชิงนโยบายครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมจัดการเสวนาในหัวข้อ “สร้างความมั่นคงให้อนาคตทางดิจิทัลของไทย” เพื่อหาแนวทางในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงสอดรับกับยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0”

อ่านต่อ