AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

ซินโนโลยีเปิดตัว MR2200ac เราเตอร์เทคโนโลยี Mesh ตัวแรกในประเทศไทย

ซินโนโลยี อิงค์ (Synology® Inc.) ได้เปิดตัวเราเตอร์ MR2200ac เราเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Mesh ตัวแรกที่รองรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ Wi-Fi (WPA3) เพื่อให้ทุกบ้านมีไวไฟที่รวดเร็ว ลื่นไหล และครอบคลุมทุกตารางเมตรของบ้านตลอดการใช้งาน

อ่านต่อ