fbpx

Strontium Ferrite

NEWS

Fujifilm คิดค้นเทปแม่เหล็กความจุสูง (580TB) เก็บข้อมูลได้เทียบเท่าแผ่นซีดีเกือบ 8 แสนแผ่น

Fujifilm คิดค้นเทปแม่เหล็กความจุสูงซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาร่วมกับ IBM Research โดยใช้อนุภาคแม่เหล็กชนิดใหม่ที่เรียกว่า Strontium Ferrite (SrFe) ซึ่งนิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแม่เหล็กสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า

อ่านต่อ