fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Fujifilm คิดค้นเทปแม่เหล็กความจุสูง (580TB) เก็บข้อมูลได้เทียบเท่าแผ่นซีดีเกือบ 8 แสนแผ่น

Fujifilm คิดค้นเทปแม่เหล็กความจุสูงซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาร่วมกับ IBM Research โดยใช้อนุภาคแม่เหล็กชนิดใหม่ที่เรียกว่า Strontium Ferrite (SrFe) ซึ่งนิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแม่เหล็กสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า

อ่านต่อ