AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

นักวิจัยค้นพบสื่อบันทึกข้อมูล ‘5D’ ขนาดเท่าแผ่นซีดี จุข้อมูลได้ 500TB เก็บได้นาน 13,800 ล้านปี

มีการค้นพบวิธีการเขียนข้อมูลด้วยเลเซอร์ความเร็วสูงแบบใหม่ที่อ้างว่าสามารถบรรจุข้อมูลได้มากถึง 500 เทราไบต์ (TB) ลงในแผ่นดิสก์แก้วขนาดเท่าซีดีแผ่นเดียว

อ่านต่อ