‘Sound Amplifier’ จาก Google เปลี่ยนหูฟังธรรมดาให้มีระบบตัดเสียงรบกวน

ในปัจจุบันมีผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกที่สูญเสียการได้ยินในระดับแตกต่างกันไป แต่เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เรามีเครื่องมือบางอย่างที่จะจัดการกับปัญหานี้โดยอาศัยเพียงแค่อุปกรณ์ที่อยู่ในกระเป๋าของเรา

นั่นคือที่มาของแอปพลิเคชันจาก Google ที่มีชื่อว่า ‘Sound Amplifier’ หรือเครื่องขยายเสียง ซึ่งสามารถทำให้เราได้ยินเสียงสนทนาได้ง่ายขึ้นในสภาพแวดล้อมมีเสียงรบกวนดังจอแจ

อ่านต่อ