fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Sony จับมือ Honda ก่อตั้งบริษัท Sony Honda Mobility Inc. ร่วมพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า

หลังจากที่ Sony และ Honda ประกาศแผนการจัดตั้งบริษัทใหม่สำหรับการร่วมเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า ตอนนี้พวกเขาได้ตั้งชื่อบริษัทแล้วในชื่อ Sony Honda Mobility Inc. โดยโซนี่ได้กล่าวในการแถลงข่าวว่าบริษัทใหม่นี้จะก่อตั้งขึ้นในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายในปีนี้ ก่อนจะเริ่มผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในปี 2025

อ่านต่อ