fbpx

Someone Needs You

PR NEWS

โซนี่ไทยจัดโครงการเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน Someone Needs You “ยาเก่า เราขอ…ร่วมสานต่อลมหายใจ” บริจาคยา และสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

(กรุงเทพฯ / 10 ต.ค. 65) – บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด นำโดย มร. มาซากิ มัทซูมาเอะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงาน และครอบครัว ได้ร่วมใจในกิจกรรมเพื่อสังคม “ยาเก่า เราขอ…ร่วมสานต่อลมหายใจ” ร่วมบริจาคยา และเวชภัณฑ์ทั้งที่เหลือใช้ และยังไม่หมดอายุ รวมถึงจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ใหม่ที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และจัดสรรให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่ขาดแคลน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนต่อไป

อ่านต่อ