fbpx

Solar Rooftops

PR NEWS

หัวเว่ย ผนึกกำลังลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) สนับสนุนทางการเงินให้คนไทยได้ติดตั้งโซลูชันหลังคาโซลาร์ตามบ้านสะดวกยิ่งขึ้น

กรุงเทพฯ, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 – ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายที่สร้างความตระหนักให้โลกสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดกว่า อุตสาหกรรมพลังงานรวมถึงสังคมโลกได้ตระหนักแล้วว่า มนุษย์ต้องเดินหน้าสู่การใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดกว่า เพื่อให้สอดรับกับอุปสงค์การใช้พลังงาน รวมถึงลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ