fbpx

AIS 5G ผนึกกำลัง Mitsubishi Electric – ทีเคเค ร่วมปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมไทย ต่อยอดความสำเร็จจากต้นแบบสู่ “การใช้งานจริง”

4 สิงหาคม 2564 : การทำงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ความท้าทายในสถานการณ์ปัจจุบันของ AIS ต่อการนำศักยภาพของเทคโนโลยี 5G เข้าเสริมประสิทธิภาพการทำงานของภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นไปตามแผนงานหลัก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติด้วยเทคโนโลยีโซลูชั่นสมัยใหม่

อ่านต่อ