fbpx

เครื่องเสียง Moon พร้อมใช้งาน Spotify Connect แล้ว

ผู้ผลิตเครื่องเสียง Moon จากประเทศแคนาดา ประกาศในวันนี้ว่าเครื่องเสียงสตรีมมิงของบริษัทพร้อมใช้งาน Spotify Connect แล้ว ผสานกับการใช้งานเทคโนโลยี AirPlay 2 ที่เริ่มใช้งานได้เมือเร็ว ๆ นี้ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเครื่องเสียงสตรีมเมอร์ของ Moon ยังคงสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้

อ่านต่อ