fbpx

shot on iphone night mode challenge

NEWS

Apple ประกาศรางวัลภาพถ่ายโหมดกลางคืนถ่ายด้วย iPhone

Apple ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด Shot on iPhone Night mode challenge ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผู้ชนะทั้ง 6 จากรูปภาพจำนวนหลายพันรูปที่ส่งเข้าประกวดผ่านทางโซเชียลมีเดีย และอีเมล์จากช่างภาพที่ชื่นชอบการถ่ายรูปด้วย iPhone ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นจากทั่วโลก

อ่านต่อ