fbpx

Seeds for the Future 2021

NEWS

หัวเว่ยสานต่อการพัฒนาบุคลากรไอซีที เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้นิสิตนักศึกษาผ่านโครงการ “Seeds for the Future”

กรุงเทพฯ 8 พฤศจิกายน 2564 — บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการประจำปี “Seeds for the Future 2021” ขึ้นในกรุงเทพฯ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ฝึกฝนทักษะด้านไอซีที และให้นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตน ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

อ่านต่อ