fbpx

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาแผนธุรกิจระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 รอบ Global Competition

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) และ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจีซี (SCGC) ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 ในรอบ Global Competition

อ่านต่อ