fbpx

เตรียมพร้อมกับงาน Samsung Galaxy Unpacked: Get ready to unfold พบกัน 11 สิงหาคมนี้ 3 ทุ่ม (เวลาประเทศไทย)

โซล, เกาหลีใต้ (21 กรกฎาคม 2564) – ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งวิธีการทำงานไปจนถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำสมัย ทำให้สมาร์ทโฟนยุคใหม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย และต้องเอื้อต่อการใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพในทุกขณะ

อ่านต่อ

ซัมซุงร่อนหมายเชิญงาน Galaxy Unpacked 2021 คาดเตรียมเปิดตัว Galaxy S21 series วันที่ 14 มกราคมนี้

โซล, เกาหลีใต้ (4 มกราคม 2564) – ในปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนได้กลายมาเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตประจำวัน ที่มาช่วยรองรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาสำหรับทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอยู่ที่บ้านเป็นหลัก

อ่านต่อ