AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Xiaomi เตรียมของขวัญพิเศษให้ลูกค้า Redmi Note 11 Pro 5G และ Redmi Note 11 Pro จำนวน 1,000 คนแรก ในวันที่ 5 มีนาคมนี้เท่านั้น !

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 23 กุมภาพันธ์ 2565 – เสียวหมี่ ประเทศไทย เตรียมของขวัญสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งจองและซื้อ Redmi Note 11 Pro 5G และ Redmi Note 11 Pro ที่เข้าร่วมงาน Redmi Note 11 Series Roadshow “RISE UP SPACE” เป็น 1,000 คนแรก ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า Siam Discovery ชั้น G โซน Discovery Plaza รับฟรี! Redmi Watch 2 Lite มูลค่า 1,690 บาท

อ่านต่อ