AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Audio Research Reference 160M แอมป์หลอดโมโนบล็อค 150 วัตต์รุ่นใหม่ที่ใช้เวลาพัฒนากว่า 2 ปี

ด้วยเวลาในการพัฒนากว่า 2 ปี ล่าสุด Audio Research ได้เปิดตัว Reference 160M แอมป์หลอดโมโนบล็อครุ่นใหม่ กำลังขับ 150 วัตต์ เตรียมจะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคมนี้ (ในต่างประเทศ ราคาคู่ละ 28,998 ปอนด์) Reference 160Mมาพร้อมกับการออกแบบวงจรใหม่ที่มีทางเดินสัญญาณสั้นลง…

อ่านต่อ