fbpx

Audio Research Reference 160M แอมป์หลอดโมโนบล็อค 150 วัตต์รุ่นใหม่ที่ใช้เวลาพัฒนากว่า 2 ปี

ด้วยเวลาในการพัฒนากว่า 2 ปี ล่าสุด Audio Research ได้เปิดตัว Reference 160M แอมป์หลอดโมโนบล็อครุ่นใหม่ กำลังขับ 150 วัตต์ เตรียมจะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคมนี้ (ในต่างประเทศ ราคาคู่ละ 28,998 ปอนด์) Reference 160Mมาพร้อมกับการออกแบบวงจรใหม่ที่มีทางเดินสัญญาณสั้นลง…

อ่านต่อ