fbpx
Rotel A14MKII

Rotel อัปเกรดแอมป์รุ่น 14 และ 15 Series MkII ด้วยเทคโนโลยีจากรุ่นไฮเอนด์ Michi Series

Rotel ประกาศเปิดตัวอินทิเกรตแอมป์รุ่นอัปเกรดจำนวนหนึ่งใน 14 และ 15 Series ประกอบไปด้วยรุ่น A14MKII, RA-1572MKII และ RA-1592MKII ทั้งหมดเป็นพัฒนาการรุ่นที่สอง ที่ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบในการออกแบบเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ของแบรนด์อย่าง Michi Series โดยการอัปเกรดครั้งนี้มีทั้งในส่วนของตัววงจรและส่วนประกอบในวงจร

อ่านต่อ