fbpx

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

AV Tech Guide สื่อ Online รีวิว ข่าว ความรู้ ด้านเครื่องเสียง ไฮไฟ โฮมเธียเตอร์ ทีวี สมาร์ทโฟน ไอที มัลติมีเดียและสินค้านวัตกรรม

Klipsch เผยโฉมลำโพงไร้สายระดับ Reference รุ่นใหม่ รองรับเทคโนโลยี WiSA

Klipsch ผู้ผลิตลำโพงชื่อดังจากอเมริกาประกาศเป็นผู้ผลิตลำโพงรายต้น ๆ ที่รองรับเทคโนโลยีเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบมัลติแชนเนล WiSA แต่ลำโพงในซีรีส์ Reference Premiere HD ที่ออกมาก่อนหน้านี้จำเป็นต้องอาศัยกล่องเชื่อมต่อสัญญาณ ทำให้การใช้งานและราคายังเป็นอุปสรรคในการได้รับความนิยมแพร่หลายไปในคนหมู่มาก

อ่านต่อ